Informe Toit
Image default
Verbouwen

Heeft jullie organisatie al een RI&E?

Ondernemers lopen eenmaal risico’s. Debiteurenbeheer, arbeidsongeschiktheid, maar ook de veiligheid van personeel. Heeft jullie organisatie al een RI&E? Denk dan goed aan de volgende risico’s.

Zet alle risico’s op een rij

Middels een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) zet je alle risico’s op een rij. Een RI&E telt twee delen. Allereerst heb je een lijst met risico’s en vervolgens een lijst om deze risico’s in te perken. Dit wordt ook wel een plan van aanpak genoemd. Hiermee daalt direct het financiële risico voor een organisatie dat mooi is meegenomen. Vroeger ging dit allemaal met de hand en met lijsten, maar tegenwoordig zijn daar een aantal mooie tools voor. Denk hierbij aan het AMS. Dat is een ideaal RI&E-instrument. Het wordt je zodoende al erg gemakkelijk gemaakt. Wanneer je alle risico’s op een rij hebt gezet, ga je vervolgens aan de slag met het plan van aanpak. 

Prioriteiten stellen

Vaak kunnen niet alle risico’s in 1 keer worden opgelost. Het is daarom belangrijk om prioriteiten te stellen. Maar hoe doe je dat? Het advies van de arbodienst heeft hierin een hele belangrijke rol. Deze geven namelijk aan welke risico’s als eerste moeten worden opgepakt en welke er daarna moeten worden opgepakt. Het vaststellen van de prio’s, zoals ze ook wel worden genoemd, moet met in overeenstemming van de OR of de PVT worden gedaan. Uit een PVA – plan van aanpak, moet duidelijk worden:

–       Welke maatregelen er worden genomen

–       Hoe de maatregelen worden uitgevoerd

–       Welke middelen beschikbaar worden gesteld

–       Wie de verantwoordelijke is

–       Wanneer er wordt geëvalueerd over de voortgang

–       De einddatum

Vaak is de uitvoering van het plan van aanpak een meer jarenplan. Je hoeft dus niet over één nacht ijs te gaan. Dit maakt het ook een dynamische RI&E

Is het verplicht?

Iedere organisatie met medewerkers die in totaal meer dan 40 uur per week werken moet een RI&E in huis hebben. Afhankelijk van in welke branche je werkt is de omvang van de RI&E bepalend. Het is niet lastig, maar neem er wel de tijd voor. Het kan een hoop ellende besparen!

https://www.raatwerk.nl/dynamische-rie-2/