Informe Toit
Image default
Woningen

Koop een tweede huis: fouten die je niet mag maken

De koper van een tweede huis heeft zijn eigen investeringsredenen: passie voor resorts, liefde voor bejaardentehuizen of gewoon investeren in huurwoningen. Bij het kopen van een tweede huis moet u echter rekening houden met veel aspecten. Als je naar het buitenland reist, is het natuurlijk beter om jezelf beter te vertellen en je te laten leiden …

Onzekere titel

In België is het logisch dat een notaris eigendomsoverdrachten beheert en vooraf de nodige onderzoeken verricht. Daarom moet u er bij het kopen van een stuk land of een huis ook voor zorgen dat u de legale eigenaar van het land bent. Maar dit is niet in elk land zo duidelijk. In Turkije, Spanje, Italië en Portugal weet u bijvoorbeeld niet altijd zeker of de notaris de bron van het onroerend goed grondig zal controleren en dat hij of zij de koopakte niet automatisch zal registreren. Mensen hebben hier vaak moeite mee: het onroerend goed dat ze kopen draagt ​​vervolgens de last van diverse vorderingen en schulden. Zorg er daarom voor dat u volledig begrijpt of de titel correct is in het buitenland!

Overweegt geen vermogensplanning

Het kopen van een tweede huis wordt meestal gedaan wanneer mensen geleidelijk hun vermogensplan realiseren. Dit heeft ook gevolgen voor de beste manier om landelijke huizen te kopen. Ervan uitgaande dat de ouders het tweede huis volledig op eigen naam hebben gekocht, moeten de kinderen bij overlijden van de ouders de successierechten betalen voor dat huis. Om deze situatie te voorkomen, kiezen ouders er meestal voor om de huizen van het land aan hun kinderen te schenken, maar behouden het gebruiksrecht. Het landhuis is eigendom van kinderen, maar ouders kunnen er blijven wonen of er huurinkomsten van ontvangen.

Een andere mogelijkheid is om de kinderen direct een tweede huis te laten kopen. Dit kan door middel van zogenaamde spin-off aankopen, waarbij de ouder het gebruiksrecht koopt en het kind eigenaar is van het blanke metaal. Vervolgens schonken ouders het geld van tevoren om het kale eigendom te betalen.

Niet op de hoogte van het belastingverschil

Of u nu in het buitenland of in België bent, u moet uzelf bij elke aankoop vijf vragen over belasting stellen. Hoe zit het met de inkomstenbelasting? Is er vermogenswinstbelasting? Is er vermogenswinstbelasting? Hoe zit het met de aankoopkosten en rechten? Welke successierechten zijn van toepassing? Ook de combinatie van buitenlandse en Belgische regels moet worden overwogen.

Portugal heeft bijvoorbeeld geen successierechten, wat betekent dat sommige mensen denken dat ze ook op eigen naam het tweede verblijf van het land kunnen verlaten, en dat hun kinderen de successierechten niet hoeven te betalen na overlijden. Ze zijn gewoon vergeten dat het Portugese eigendom eigendom zal worden van de Belgische belastingdienst, dus de Belgische belastingdienst zal successierechten over het onroerend goed in rekening brengen.

Niet de juiste lening gekozen

Stel dat u fondsen wilt werven om een ​​tweede huis te kopen, dan moet u wellicht een deel van de portefeuille verkopen. Als u echter de meest recente rentevoet gebruikt, kunt u waarschijnlijk de kosten van de lening dekken met het potentiële rendement in uw portefeuille. Het punt is dit: het volledige bedrag dat u leent, wordt betaald van de handelsrekening (en elk saldo van een valutarekening). Met andere woorden, de effectenrekening is een hypotheek op de lening. Analyseer en evalueer de portefeuille op basis van de kwaliteit, duur, volatiliteit en risiconiveau van de portefeuille. De waarde van de portefeuille (onderpand) kan het maximale te lenen bedrag bepalen.

Er zijn twee formules voor aflossing van leningen. Klanten die voor een bullet-kredietovereenkomst kiezen, betalen alleen op regelmatige basis rente en betalen vervolgens kapitaal terug zodra de lening afloopt. Deze formule is van toepassing op leningen met looptijden variërend van zes maanden tot vijf jaar. Voor traditionele leningen (terugbetaalbaar kapitaal) kiezen klanten ervoor om maandelijks een deel van de rente en een deel van het kapitaal terug te betalen.

Het bovenstaande is van toepassing op leningen met looptijden van één tot tien jaar. Let op: dit type lening is alleen voor klanten met een vermogen van minimaal 100.000 euro

https://be.propenda.com/keyword/appartement-of-apartement.html