Informe Toit
Image default
Gezondheid

Arbobesluit

Arbobesluit

Het arbobesluit is een verdere uitwerking en een aanvulling van de arbowet, het bevat
regels. De arbowet is een stelsel dat vanuit de overheid is opgezet. Het is gericht op
gezondheid en veilig werken. De regels zijn verplicht. Zowel werkgevers als werknemers
moeten zich aan deze regels houden. Op deze manier worden arbeidsrisico’s tegengegaan.
De regels wijken soms af in bepaalde categorieën en bepaalde categorie medewerkers.
Denk aan het onderwijs, jeugd en thuiswerkers. Er zijn afwijkende regels opgenomen in het
arbobesluit voor deze categorieën.

 

 

Inhoud van het arbobesluit

In het arbobesluit staan concrete regels, voorschriften en verplichtingen. Deze kunnen gaan
over onder andere taken en arbeidsmiddelen. Arbeidsmiddelen moeten aan bepaalde
voorwaarden voldoen en er zijn wettelijke taken voor bepaalde diensten. Alles wat in het
arbobesluit staat is verplicht. De inhoud van het arbobesluit wordt regelmatig aangepast. Het
is belangrijk dat bedrijven op de hoogte zijn van deze veranderingen. Een compliant heeft
met zijn organisatie een overeenkomst met de geldende wet- en regelgeving. Zo is het
bedrijf en zijn werknemers altijd op de hoogte van de huidige wetten en daarbij het
arbobesluit. Hier is een programma voor, dit is een databank die bevat alle informatie. Deze
kan verkregen worden bij een gespecialiseerd bedrijf in de wet- en regelgeving.

https://rdmg.nl/wet-en-regelgeving/arbowetgeving/arbobesluit/