Alles over outplacement

Kersverse eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide partijen wordt verkleind. De partijen groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer richting een nieuwe beroep Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarop 30 jaargang geleden uitgedacht binnen Amerika En hierna kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landenOdertussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige stelselAls je ontslagen wordt vervolgens kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgtVerwerk van het dienstbeëindiging, Het bespieden van begeren en competenties en sollicitatie opvang.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeelslid niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en werknemer niet perfect is of als er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het organisatie bankroet gaat en dat de medewerker of meerdere weeknemers zonder arbeid komen te zittenDaarnaast bezuinigingen horen bij ditdaarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Het traject

Na het verwerken van het dienstbeëindiging is het van noodzaak om verder te gaan en te bezichtigen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een kersverse jobWat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groeiAndere hulpmiddelen kunnen hier daarnaast van toepassing zijnBijvoorbeeld een opleiding of cursus die je wilt volgen in het vakgebied waar jij werkend wilt zijn over een tijdje.

Je bent net ontslagen door uw medewerker en dat kan zwaar vallen voor een medewerkerDaarom moet je ook als eerste het dienstbeëindiging verwerken en uiteenzetting beurenDaarnaast wordt er met u samen gekeken wat uw rechten en plichten zijn op dit ogenblik en wordt uw toestand op dit moment duidelijk getekend.

Alle begeren en behoeftes zijn nu duidelijkje hebt je goed georiënteerd op het vakgebied waar je werkend wilt zijnDit kan een andere specialisme zijn of nog steeds idemIn dit deel van het procesverloop staat hulp bij sollicitatie centraalJe leert om efficiënt te solliciteren want je exact weer wat je competenties zijnwat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je kersverse baanGezamenlijk met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief naar je nieuwe baan gaat.

Collectief ontslag

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als vele werknemers binnen 60 dagen worden ontslagen en:

10% van de werknemers bij een onderneming waar minstens honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaar tewerk zijn gesteld.

10 werknemers van een bedrijf die meer daarna 20 werknemers heeft en minder dan 100 werknemers in een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

anciënniteit meenemen

Stel dat u overstapt richting een kersverse werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al meerdere jaren voor idem bedrijf werkt. Een nieuw bedrijfkersverse energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit hierna? Bent u in staat dit mee te nemen naar een kersverse werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel talloze jaren hard voor gewerkt.

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je op zijn minst 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde ouderdom bereikt daarna heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse werknemer Wanneer je na je ontslag wel een volkomen uitkeringsgerechtigde werkloze zou wordenmaar niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Alles over outplacement